Onam Formu

ONLİNE PSİKOLOJİK DANIŞMA İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMUDeğerli Danışan;

Aşağıda size ve görüşmeyi seçmiş olduğunuz uzmana ait hak ve sorumluluklar ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Lütfen her bir maddeyi dikkatle okuyunuz. Bu bilgiler online (çevrimiçi) danışmanlık hizmetinin daha etkin sürdürülmesini sağlamaya yöneliktir.

1. Yüz yüze görüşmenin uygun olmadığı veya tercih edilmediği durumlarda internet üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Psikolojik etkinliği birçok bilimsel çalışmayla kanıtlanmış bir uygulama olarak online psikolojik danışmanlık/terapi uzun yıllardır tüm dünyada aktif olarak kullanılmaktadır.

2. Görüşmelerin verimli ve başarılı sağlaması danışanın danışmanı ile işbirliği yapması ve açık iletişim kurmasıyla doğrudan ilişkilidir.

3. Seans sırasında konuşulanlar sizinle danışmanınız arasında kalacaktır. Ancak, intihar riski veya başkalarına karşı saldırgan planlar varsa, ölümcül bulaşıcı bir hastalığı var ve bu bilgiyi, hastalığı bulaştırabileceği kişiler ile paylaşmayı reddediyor ise, istismar durumu söz konusu ise sizinle ilgili bilgileri izniniz olmadan mesleki etik ilkeleri ve yasalar doğrultusunda ve zorunluluk doğduğunda sadece yetkili mercilerle ve mahkemelerle sadece o konuyla ilgili bilgiler paylaşılabilir.

4. Seans süresi 50 dakikadır. Her bir seans ayrı ücretlendirilmektedir.

5. Uzmanımız, elinde olmayan nedenlerle seansa geç gelebilir, bu durumda görüşme sürenizi uzatarak 50 dakikayı tamamlar. Seansa siz geç geldiğinizde danışmanınız görüşme süresine ekleme yapmaz, seans normal zamanında biter.

6. Seansa gelemeyeceğiniz durumda, seans saatinden en az 24 saat öncesine kadar seansınızı ücretsiz iptal etme hakkına sahipsiniz. 24 saat öncesine kadar iptal edilmeyen seansların ücretini ödemeniz gerekmektedir.

7. Seans süresince rahatsız edilmeyeceğinizden ve oturduğunuz odaya açılan kapının kapalı olacağından emin olun, seanstan önce alkol veya ilaç kullanmayın. Bu durumların sağlanmasından siz sorumlusunuz.

8. Görüşme başlamadan önce bulunduğunuz adres ve iletişim bilgileriniz, psikoloğunuz ile görüşmeye başlamadan ya da görüşme sırasında, acil durumlar için sizden istenebilir.

9. Bilgisayarınız kişisel olmalıdır. Toplu alanlarda(internet cafe, iş bilgisayarı vs.) kullanılan bilgisayarlar görüşme sırasında kullanılmamalıdır. Ayrıca güvenlik duvarı ayarları ve virüs koruması gibi güvenlik önlemlerinin olması önemlidir. Bizimle yapacağınız görüşmelerde, güvenlik önlemleri alınmış özel bir bilgisayar kullanılmaktadır.

10. Gerekli durumlarda ölçek ve formlar size elektronik yolla gönderilebilir.

11. Görüşmelerden istenen verimin alınamaması durumunda danışan kişinin çıkar ve ihtiyaçları ön planda tutulmak suretiyle başka bir psikoloğa veya kuruma yönlendirme yapılabilir. Bununla birlikte, durumunuzu değerlendirmek için bir psikiyatri uzmanı ile görüşmenizi önerebilir.

12. Görüşmeleri sonlandırmak istediğinizde, psikoloğunuzla yapacağınız bir görüşme sonrasında bunu gerçekleştirmeniz uygundur, istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Bu kurallar sizleri olası istenmeyen durumlardan korumak ve riskler konusunda aydınlatmak içindir.

13. Görüşmelerin dijital ortamda kayıt altına alınmayacağını, danışan mahremiyetini kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde korunacağını taahhüt eden bilgilendirilmiş onam formunu onaylamanız durumunda siz de psikolojik danışmanın mahremiyetini, önceden anlaşma yapılmadığı takdirde sizin dışınızdaki bir kişinin oturumu herhangi bir araçla dinlemeyeceğini, görüşmeleri herhangi bir araçla kayıt altına almadığını kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında koruduğunuzu taahhüt etmiş olursunuz.

14. Online terapiye dâhil olmak, yukarıdaki koşulların ve oturumların herhangi bir bölümünü kaydetmeme veya başkalarının önceden anlaşma yapmadan oturumu dinlemesine (telefon veya başka bir cihaz veya araçla) izin vermeme koşullarının kabulü olarak anlaşılacaktır.

15. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesi, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılması ve paylaşılması, gereken süre zarfında saklanması konularında tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve belirtilen konular yönünden hiçbir baskı ve tehdit altında kalmadan özgür irademle açık rızamın bulunduğunu; işbu Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.

Online görüşmeyi kabul ediyorum. Ayrıca yukarıda yazılı olan ilkeleri okudum ve onaylıyorum.

*18 yaşından küçüklerin velisi tarafından onaylanmalıdır.Blog

HAYATIN TA KENDİSİ
“STRES”

Gün geçmiyor ki, stressiz bir gün geçirelim...

Tümünü Oku
“KISKANÇLIK”
NORMAL MİDİR?

Bu kadar sık kullanılan bir sözcük olmasına karşın ...

Tümünü Oku
AŞK'IN
SON KULLANMA TARİHİ

Aşk yemek yapmak gibidir.. Yemek yaparken ...

Tümünü Oku