İzel Güleç Karpuzoğlu

Uzman Psikolog, Aile Danışmanı

50 Dakika / 900 TL

Mesaj . Sesli . Görüntülü

Ben İzel Güleç Karpuzoğlu. Lisans eğitimimi Bilkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü'nde şeref öncesi olarak tamamladım. Lisans eğitimim sırasında Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatri Polikliniği, Kemik İliği Transplantasyon Merkezi ve Onkoloji yataklı ve ayaktan tedavi servisinde psikolog stajyer olarak görev aldım. Ayrıca bunu takip eden yıl Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nde psikolog stajyer olarak tedavi süreçlerinde ve akademik araştırmalarda bulundum. Lisans bitirme tezim kapsamında Türkiye’deki ailelerin oyun algılarını inceledim. Bu çalışmada, Türk anne ve babaların çocuklarının akademik hayatında, serbest zamanlarında ve birlikte geçirdikleri zamanlarda hangi aktiviteleri oyun olarak görüp görmediklerini araştırdım. Aynı zamanda araştırma kapsamında ailelerin gündelik hayatlarında çocuklarının teknoloji kullanımlarını nasıl algıladıkları ve ne amaçla çocuklarının tablet, cep telefonu, bilgisayar kullanımına müsaade ettiklerini inceledim. Ve bu süreçte Bilişsel ve Sosyal Gelişim dersinin asistanlığını yaptım. Lisans eğitimimin ardından Ege Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı yüksek lisansımı tamamladım. Uzmanlık tezimde ailelerin çocuklarına kabul ve sınır koyma davranışları üzerine araştırma yaptım. Bu süreçte Konak Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde çalışmaya başladım. Kadınlarla bireysel görüşmeler yapıp toplum merkezlerinde kadınlara girişkenlik, motivasyon, özgüven, iletişim kurma ve stres ile baş etme becerileri, anne-çocuk iletişimi, ailelerin çocuklarına yönelik kabul ve sınır koyma becerileri ile lise ve üniversitelere giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınav kaygısı ile baş etme konularında seminerler verdim. Katıldığım seminer ve çalıştaylar: • İzmir 1. Travma Sempozyumu – Türk Psikologlar Derneği • 1. ve 2. İzmir Nuri Bilgin Psikoloji Günleri • Uluslararası Engelsizmir Kongresi - Engelsiz Eğitim Çalıştayı “Eğitimden Bağımsız Yaşama Üniversiteler” • Çocuk ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı ile Mücadele Çalıştayı,– (İzmir Valiliği, İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü , İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ergen ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) , E.Ü. Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Madde Bağımlılığı ve E.Ü. Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen) (28-29 Haziran 2016) • Aile İçi Şiddet Önleme Çalıştayı – Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı • Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı & UNICEF • Çocuk Katılımı – UNICEF (6 Nisan 2017) • Çocuk Evliliklerle Mücadele Eğitimi – UNICEF (20,21,22 Aralık 2017) Mesleki özel ilgi alanlarım: Kaygı bozuklukları Depresyon Kişilerarası iletişim ve ilişki sorunları Stres ve öfke denetimi Somatizasyon bozukluğu (psikolojik sıkıntıları bedensel duyumlar ile dışavurma) Yeme bozuklukları (anoreksiya, bulmiya ve obezite) Bağımlılıklar (alkol, sigara, madde) Psiko-onkoloji (kanser hasta ve yakınlarına destek) Geriatrik psikoloji (ileri yaş psikolojisi) Uyguladığım psikolojik testler: • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) – Türk Psikologlar Derneği • Çocuk Değerlendirme Eğitimi (Ankara Gelişim Tarama Envanteri (0-6 yaş), Peabody Resim Kelime Tanıma Testi (2-12 yaş) , Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi (5YAŞ 6 AY-11 yaş), Cümle Tamamlama Testi (Beier) (7 yaş üzeri), Duygudurum Ölçekleri (9-14 yaş). – Türk Psikologlar Derneği • Nöropsikolojik Test Eğitimi (Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Stroop Testi, Londra Kulesi, İz Sürme Testi, Öktem-Sözel BellekSüreçleri Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Raven Standart Matrisler Testi, Rey Karmaşık Figürler Testi, Saat Çizme Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi, İşaretleme Testi) – Türk Psikologlar Derneği • Sınav Kaygısı ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ile Baş Etme Yolları – Türk Psikologlar Derneği • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimi – Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği • Bir İnsan Çiz Testi (Draw A Person) • Geriatrik hastalarda demans ve Alzheimer's hastalıklarının tanısına yönelik MOCA ve Standarize Mini-Mental Testi

Eğitim

Deneyim Süresi

  • 8yıl

Sertifikalar

Uzmanlık Alanları

  • Çocuk, Ergen, Yetişkin, Aile, kaygı bozuklukları, depresyon, öfke yönetimi, sınav kaygısı, obsessifkompulsifbozukluk, bilişsseldavranışçıpsikoterapi, çiftterapisi, somatizasyonbozukluğu, panikatak, bipolarbozukluk, şizofreni, psikoonkoloji, bağımlılıktedavisi, davranışbozuklukları, aileiçiiletişim, vajinismus, yemebozuklukları

Hizmetleri

  • Mesajlaşma
  • Sesli Görüşme
  • Görüntülü Görüşme