Mina Şahin

Psikolog

50 Dakika / 150 TL

Görüntülü

Please scroll down for English. Merhaba, ben Mina Şahin. TED Üniversitesi %100 İngilizce Psikoloji lisans bölümünden; “ COVID-19 Salgını Sebebiyle Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Etkileyen Faktörler” adlı klinik psikoloji kapsamında yürüttüğüm tez çalışmasıyla yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin Çocuk Gelişimi bölümünde okumaya devam etmekteyim. Uluslararası Şema Terapi Enstitüsü’nden almış olduğum Şema Terapi eğitiminin yanı sıra, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerimi sürdürmekteyim. Alanla ilgili yenilikler, gelişimler ve bilimsel makaleleri takip ederek düzenli olarak eğitim ve seminerlere katılım göstermekteyim. Günümüze kadar Bütüncül Psikoterapi, Annelerde Ruh Sağlığı, Geştalt Terapi, Sanat Terapisi, Kabul ve Kararlılık ve Patolojik Kıskançlık konularında eğitimler almış olup katılımlarıma devam etmekteyim. Eğitim hayatım boyunca bölümümle ilgili çeşitli gönüllülük projelerinde yer almış bulunmaktayım. 2019 yılında, Avrupa Psikoloji Öğrencileri Birliği (EFPSA)’nin yürüttüğü Mind the Mind adlı uluslararası gönüllülük projesinin Türkiye ayağında yer alarak, çeşitli okul ve kurumlarda gençlere ve yetişkinlere akıl sağlığı çevresinde oluşan önyargıları yıkmak amacıyla workshoplar düzenledim. 2020 senesinden beri, gönüllülüğe dayalı olarak pandemi döneminden etkilenen bireylere psikodestek vermekte olan TEDÜ COPeS (TED Üniversitesi Coronavirus Psikososyal Destek Ekibi)’un da aktif bir üyesiyim. Eğitim hayatımın yarım dönemini Erasmus Değişim Programı’yla Polonya’da geçirmiş olup, bu sayede insan psikolojisinin ve akıl sağlığının farklı kültürlerde nasıl geliştiği, değiştiği ve ilerlediği konusunda bir merak geliştirdim. Buna istinaden; ülkemize farklı sebeplerden göç etmiş ve yeni yerleştiği toplumda psikolojik destek arayan yabancı vatandaşlara İngilizce terapi hizmeti sunmaktayım. Okumalarım ve deneyimlerim sonucu kaygı(anksiyete), depresyon, travma ve travma sonrası stres bozukluğu, yas, öfke kontrol problemleri, kişilik ve duygudurum bozuklukları, yetişkin terapisi ve hayat doyumsuzluğu alanlarında; Online Psikoloji Merkezi bünyesinde sizlere hizmetlerimi özenle sunmaktayım. Hello, I’m Mina Şahin. I have graduated from TED University’s Psychology Department, which is taught %100 in English, as an high-honour student with a thesis on clinical psychology; called “Predictors of Life Satisfaction Among University Students During COVID-19”. I am currently studying Child Development at Istanbul University’s Open and Distant Education Faculty. Alongside the training I’ve got from International Schema Therapy Institute on Schema Therapy, I am currently carrying on my trainings on Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) and Cognitive Behavioural Therapy (CBT). I am in constant pursuit of the developments and innovations of the field while consistently reading current academic and scientific articles; as well as participating in trainings and seminars. As of today; I have attended trainings on Holistic Psychotherapy, Maternal Mental Health, Gestalt Therapy, Art Therapy, Acceptance and Determination and Pathological Jealousy while continuing my attendance on others. I’ve been a participant of a variety of volunteering projects regarding my major throughout my academic life. In 2019, I was a member of the Turkey base of a Project called “Mind the Mind” run by the European Federation of Psychology Students’ Association (EFPSA); where workshops were held for adults and young-adults in a variety of schools and companies to break the stigma around mental illnesses. As of 2020, I am an active member of TEDU COPeS (TED University Coronavirus Psychosocial Support Team) where psychosocial support is given to TEDU staff and students who are psychologically affected by the ongoing COVID-19 pandemic. As a result of spending a semester of my undergraduate studies in Poland; I’ve come to develop an interest on how different cultures affect the development, transformation and progression of the human psychology and mental health. Accordingly, I offer English therapy to citizens who have migrated to Turkey for a variety of reasons and who struggle to find psychological help in a new society. As a result of my readings and experiences; I offer help to people with my best abilities here on Online Psikoloji Merkezi to people who struggle with anxiety, depression, trauma and post-traumatic stress disorder, grief, anger management issues, personality and mood disorders, adult psychotherapy, and dissatisfaction with life.

Eğitim

Deneyim Süresi

  • 2 ay

Sertifikalar

Uzmanlık Alanları

  • kaygı (anksiyete), depresyon, travma, travma sonrası stres bozukluğu, kişilik bozuklukları, duygu durum bozuklukları, yas, öfke kontrol problemleri, yetişkin terapisi, hayat doyumsuzluğu

Hizmetleri

  • Görüntülü Görüşme