Selma Yemez

Uzman Psikolog, Psikolojik Danışman

50 Dakika / 500 TL

Mesaj . Sesli . Görüntülü

Merhabalar Liseyi Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde okudum. Lisans eğitimimi Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Yüksek Lisans eğitimimi İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji bölümünde tamamladım. Bitirme projemi Prof. Dr. Haluk Yavuzer koordinatörlüğünde "anaokulu eğitiminin öğrencilerin bilişsel gelişimine etkisi" üzerine hazırladım. Lisans eğitimimi tamamladıktan hemen sonra çeşitli özel anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde Psikolojik Danışman olarak görev aldım. Bu süre içerisinde veli ve öğrencilere yönelik "gelişim dönemleri, ergenlik, sınav kaygısı, davranış sorunları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, öğrenme sorunları, anne-baba tutumları, davranış kazandırma" konularında seminerler verdim, öğretmen-öğrenci ve velilere yönelik aylık bülten hazırladım. Çıkarılan okul dergilerine birçok konuda yazı hazırladım. Sempozyum, kongre ve seminerlere katıldım. Öğrencilerin gelişim, tutum ve davranışlarına yönelik birçok test uygulayıp birebir görüşmeler yaptım. 6 yıl süreyle özel bir anaokulunda Müdür olarak görev aldım. Bu dönemde anaokulu öğrencilerine davranış kazandırmaya yönelik aylık çıkarılan dergi çalışmalarında bulundum. Davranış Bilimleri Enstitüsü üyesiyim. EMDR AkrediteTerapisti olabilmek için süpervizyon sürecim devam ediyor.

Eğitim

Deneyim Süresi

  • 22

Sertifikalar

Uzmanlık Alanları

  • Çocuk, Ergen, Yetişkin, Öğrenme Sorunları, Davranış Sorunları, Panik Atak, Sınav Kaygısı, Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite, Sosyal fobi, Tırnak yeme, Enürezis-Enkoprezis, Yaşam koçluğu, Travma, Depresyon, Anksiyete ve Kaygı Bozukluğu, Çift terapisi, Saç yolma, Cinsel Terapi, MMPI Kişilik testi, Cinsel kimlik sorunları, Nöropedagoji, Cas testi, Rorschach testi , Çizim testleri, Ergenlik sorunları, Çocuklarda travmalar

Hizmetleri

  • Mesajlaşma
  • Sesli Görüşme
  • Görüntülü Görüşme