EDA YAŞAR

Uzman Psikolog

50 Dakika / 550 TL

Mesaj . Sesli . Görüntülü

1993 yılında Türkiye’de doğup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde büyüdüm. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nde aldığım eğitimin akabinde 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (KKK) Psikoloji lisans eğitimimi ve Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisinde stajımı tamamladım. Eğitim sürem boyunca psikolojinin çeşitli alt dallarında birçok dersimi başarıyla verdim. Özellikle lisans eğitimim sırasında gönüllü olarak “Stres” ve “Stresle Başa Çıkma” çerçevesinde yazmış olduğum tez çalışmasından ve almış olduğum eğitimden Lisans sonrası Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'nde üstlenmiş olduğum görev kapsamında yararlandım. Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans eğitimimi yüksek onur öğrencisi olarak 2018 yılında tamamlamış olup “3 Yaşında Çocuğu olan Ebeveynlere Yönelik İstismar Önleme Programının Etkililiği” Lisansüstü projemi sonlandırdım. Yüksek lisans eğitimim süresince farklı aile dinamiklerini, sorunlarını ve terapi yöntemlerini birçok yaklaşım (Bowen, Minuchin, Satir, Postmodern yaklaşımlar vb.) çerçevesinde edindim. Aynı zamanda Hürol Fışıloğlu’nun “İlişki Pusulası” çift terapisi programını da tecrübe etme fırsatım oldu. Çocuk ve ergen psikopatolojisi ve yetişkin psikopatolojisini görüşme ve danışmanlık teknikleri ile pekiştirdim. Bunun yanında gerek lisans gerekse yüksek lisans eğitimim boyunca aldığım “Özel Eğitim, Cinsel Sorunlar ve Danışmanlık ve Çocuk İstismarı ve Koruyucu Yöntemler” derslerinin içeriğindeki bilgiler ile “Ebeveynlere Yönelik İstismar ve İhmali Önleme Çalışması” “Ebeveynlere İstismar ve İhmali Önleme Eğitimi” ve “Genogram Aracı Aracılığıyla Kişinin Köken Ailesini ve Zayıf İlişki Dinamiklerini Değerlendirerek Uygun Terapi Yöntemi Geliştirme” kapsamında çalışmalarım oldu. Uzman Psikolog olarak Metropol Eğitim Kurumları bünyesinde “Ailelere ve Öğrencilere Yönelik Bilgilendirici Seminer Çalışmaları”, “Ergenlik Döneminde Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrenci Ve Velilere Yönelik Grup Rehberliği Ve Terapi” çalışmalarım olmuştur.

Eğitim

Deneyim Süresi

  • 7 yıl

Uzmanlık Alanları

  • Aile ve Çift Terapisi, İnsan İlişkileri Ve İletişim, Boşanma Süreci, Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, Sınav Kaygısı, Benlik Saygısının Geliştirilmesi, Çocuk ve Ergenlerde Stres ve Baş Etme Becerileri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İstismar ve İhmal Tanıma ve Önleme

Hizmetleri

  • Mesajlaşma
  • Sesli Görüşme
  • Görüntülü Görüşme