İzlem Gülmez

Psikolog

50 Dakika / 500 TL

Görüntülü

KKTC Lefkoşa doğumludur. 2018 yılında Bülent Ecevit Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. 2022 yılında Yakın Doğu Üniversitesi lisans bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Eğitim süresince stajlarını, zorunlu ve gönüllü olarak özel klinik ve Barış Ruh ve Sinir Hastanesinde gerçekleştirmiştir. 4 yıllık lisans süreci boyunca çocuk, ergen ve genç alanında çeşitli eğitim ve seminerlere katılım sağlamıştır. Çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi, oyun terapisi ve çocuk testleri alanlarında katıldığı etimler sonrası uygulayıcı olmaya hak kazanmıştır. Cinsel istismara uğrayan çocuklarda oyun terapisinin kullanımı konulu tez çalışması ile lisans eğitimini tamamlamış ve tez çalışması Sobider Dergisinde yayınlanmıştır. 2022 yılı Eylül ayı itibariyle Yakın Doğu Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına %100 burs ile devam etmektedir. Şu an Kıbrıs Çocuk Ergen Psikoterapi ve Aile Psikolojik Destek Merkezi ve Mağusa Tıp Merkezinde yüz yüze ve online seanslarını sürdürmektedir.

Eğitim

Deneyim Süresi

  • 2 yıl

Sertifikalar

Uzmanlık Alanları

  • Çocuk, Ergen ve Genç, Aile Danışmanlığı , Çocuk ve Ergenlerde BDT, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Yapılandırılmış Oyun Terapisi, Çocuk Değerlendirme Testleri, Attentioner Programı, Dikkat ve Zeka Testleri, İş ve Okul Motivasyonu, Özgüven Problemleri, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Travma, Yıkıcı Bozukluklar, Davranım Bozukluğu, Kişilerarası İlişkiler ve Aile ilişkileri, Yeme Bozuklukları, Dışa Atım Bozuklukları, Çocukluk Dönemi Problemleri, Tik, Okul Fobisi, Korkular, Kekemelik, DEHB, Öğrenme Bozukluğu, Boşanma Süreci Danışmanlığı, Destekleyici Terapi, Kardeş Kıskançlığı, Kendini Tanıma, İlişki Sorunları, Sınav Kaygısı, Fobiler, Sosyal Anksiyete, Duygudurum Bozuklukları, Öfke Problemi, Aile İçi Problemler

Hizmetleri

  • Görüntülü Görüşme