Dilara Topcu

Psikolog

50 Dakika / 500 TL

Görüntülü

KKTC’de doğmuştur. 2018 yılında Atatürk Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden birincilik ile mezun olmuştur. Psikoloji lisans eğitimini %75 burs ile Yakın Doğu Üniversitesinde gerçekleştirip “Obsesif Kompulsif Bozukluk” üzerine tez yazıp Yüksek Onur Derecesi ile tamamlamıştır. Psikoloji Lisans stajını Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde gerçekleştirmiştir. Lisans eğitimi süresince ergen ve yetişkinler ile ilgili birçok eğitim ve seminerlere katılım sağlamıştır. Pozitif Psikoterapi (WORLD ASSOCIATION FOR POSİTİVE AND TRANSCULTURAL PSYCHOTHERAPY-WAPP) temel eğitimini tamamlayarak Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanı ünvanı almış ve Pozitif Psikoterapi İleri Eğitim sürecine devam etmektedir. Bunun yanı sıra Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Kriz, Travma ve Yas Danışmanlığı, MMPI Kişilik Testi, Nöropsikolojik Testler uygulayıcı eğitimlerini tamamlamıştır. Yakın Doğu Üniversitesi Klinik Psikoloji Master Programında %75 burs ile uzmanlık eğitimini tamamlamak üzeredir. Klinik Psikoloji stajını Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gerçekleştirmiştir. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’nde “Obsesif Kompulsif Bozukluk” ile ilgili yazmış olduğu makalesi yayımlanmıştır. 2022 yılından itibaren özel bir klinikte seanslarına yüz yüze ve online devam etmekte olup eğitimleri doğrultusunda yetişkin, çift, aile ve ergenlerle çalışmaktadır.

Eğitim

Deneyim Süresi

  • 2 yıl

Sertifikalar

Uzmanlık Alanları

  • Genç, Yetişkin, Ergen, Çift, Aile, Pozitif Psikoterapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Kriz Travma ve Yas Danışmanlığı, Nöropsikolojik Testler, MMPI Kişilik Testi, Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Stres Yönetimi, İlişki Sorunları, Aile Problemleri, Travma, Yas, Panik Bozukluk, Panik Atak, Destekleyici Psikoterapi, Davranış Bozuklukları, Kişilerarası İlişkiler, Özgüven ve Motivasyon, Yeme Bozuklukları, Boşanma, Kriz Yönetimi, Sınav Kaygısı, İş Stresi, Kendini Tanıma, Fobiler, Sosyal Kaygı, Duygudurum Bozuklukları, Öfke Problemi, Kişisel Gelişim

Hizmetleri

  • Görüntülü Görüşme